GDPR – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Адвокат Николета Тодорова е обучител във връзка с прилагането на Регламент за защита на лични данни. Екипът на кантората анализира или изготвя изцяло необходимата документация във връзка с прилагането на законовите разпоредби по отношение защитата на лични данни.

Ние можем да Ви помогнем с:

Изготвяне на необходима документация във връзка с GDPR

Изготвяне на трудови договори и декларации на работниици и служители, съобразно GDPR

Изготвяне на политики за защита на лични данни

Общи условия за ползване на website

Анализ (одит) на website

Цялостно юридическо обслужване във връзка с прилагането на GDPR

И др.