ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

С нашия дългогодишен опит сме помогнали на клиентите ни ефективно да се справят с правните им нужди своевременно и икономическо ефективно от създаването на бизнеса до неговото закриване.

Ние можем да Ви помогнем по въпроси във връзка с:

Регистрация на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;

Ликвидация;

Промяна в обстоятелства в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;

Юридическа стратегия

Юридически анализи по специфични казуси;

Подгототвка и изповядване на сделки;

Изготвяне и редакция на договори, и споразумения

Преговори;

Регистрация на търговска марка;

Трудово- правни въпроси;

Др.