СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 

 

С нашия дългогодишен опит сме помогнали на клиентите ни ефективно да се справят с казуси в областта на семейното и наследствено право. Нашите клиенти могат да очакват правна стратегия, която е изготвена възоснова на техните юридически нужди.

Ние можем да Ви помогнем по въпроси във връзка с:

Родителски права

Развод по исков ред

Развод по взаимно съгласие

Родителски права

Издръжка на дете

Брачни договори

Споразумения

Споразумение при споделено родителство

Брачни договори

Защита от домашно насилие

Делба на имущество

Завещания

Др.