ВЕЩНО ПРАВО И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

Екипът на Адвокатска кантора „Тодорова“ предлага широка гама от услуги свързани с придобиването, разпореждането или делба на недвижими имоти.

 

Ние можем да Ви помогнем по въпроси във връзка с:

Проверка на имот;

Изготвяне, проверка и корекция на предварителни договори;

Изготвяне на нотариални актове;

Учредяването право на строеж;

Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;